นิทานเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานสอนใน นิทานภาษาอังกฤษ นิทาน

แม่ปูกับลูกปู นิทาน The Mother Crab and Her Son นิทานภาษาอังกฤษ

แม่ปูกับลูกปู นิทาน The Mother Crab and Her Son นิทานภาษาอังกฤษ

คลิปนิทาน, คลิปนิทานเพลง, คลิปเพลงนิทาน, เพลงนิทาน, นิทานเพลงนิทาน , แม่ปูกับลูกปูนิทานเด็กนิทานอีสปแม่ปูกับลูกปูนิทานภาษาอังกฤษ

แม่ปูกับลูกปู นิทาน แม่ปูกับลูกปู คลิปแม่ปูกับลูกปู นิทานแม่ปูกับลูกปู คลิปนิทานแม่ปูกับลูกปูออนไลน์

แม่ปูกับลูกปู นิทาน The Mother Crab and Her Son นิทานภาษาอังกฤษ

แม่ปูกับลูกปู
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาน้ำลงงวด ปูสองตัวแม่ลูกพากันขึ้นจากรูไต่ลงไปหาอาหารตามชายเลน
ลูกปูเดินนำหน้าแม่ปูเดินตามหลังครั้นสังเกตเห็นว่า

ลูกของตนเดินคดเดคียวไม่ตรงทางแม่ปูจึงเอ่ยขึ้นว่า “ลูกเอ๋ย ทำไมเจ้าถึงเดินคดไปคดมาไม่เป็นระเบียบอย่างนั้นเล่า
เดินให้ตรงๆซิ จะได้ไปหากินเร็วๆมัว แต่เดินซัดเซมาอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวน้ำขึ้นก็จะไม่ทันการ”

ลูกปูได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับมาว่า “แม่จ๋า แม่ช่วยเดินให้หนูดูเป็นตัวอย่างก่อนซิ หนูจะได้เดินตาม” แม่ปูไม่สามารถ
เดินตรงอย่างที่พูดได้ ด้วยวิสัยปูย่อมเดินคดไปคดมาเป็นธรรมชาติ แต่แม่ปูนั้นมิได้รู้สึกตัวเอง

นิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปู The Mother Crab and Her Sonนี้ สอนให้รู้ว่า
: ตัวอย่างย่อมเป็นครูที่ดี การจะสั่งสอนผู้อื่นในเรื่องใด เราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง

แม่ปูกับลูกปู นิทาน แม่ปูกับลูกปู นิทาน The Mother Crab and Her Son นิทานภาษาอังกฤษ


นิทานเด็ก นิทานสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply