นิทานเด็ก นิทานสำหรับเด็ก นิทานสอนใน นิทานภาษาอังกฤษ นิทาน

ห่านไข่ทองคำ นิทานเด็ก นิทาน

ห่านไข่ทองคำ นิทานเด็ก นิทาน
ห่านไข่ทองคำ 
นิทานห่านไข่ทองคำ  คลิปห่านไข่ทองคำ  คลิปนิทานห่านไข่ทองคำ  คลิปนิทานห่านไข่ทองคำ ออนไลน์
คลิปนิทาน, คลิปนิทานเพลง, คลิปเพลงนิทาน, เพลงนิทาน, นิทานเพลง, นิทาน , ห่านไข่ทองคำ, นิทานเด็ก นิทานอีสป


นิทาน เรื่อง ห่านไข่ทองคำ  post by MANGDAMAN1

ห่านไข่ทองคำ นิทานเด็ก นิทาน

ห่านไข่ทองคำ นิทานเด็ก
ชายชราผู้หนึ่งมีฐานะยากจน สมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่า ๆ หลังหนึ่งกับแม่ห่านตัวหนึ่งชึ่งจะออกไข่ ให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันวันละ ฟอง วันหนึ่งแม่ห่านนึกสงสารชายชราจึงนำออกไข่เป็นทองคำให้ฟองหนึ่ง ชายชราดีใจมากรีบนำไข่ทองคำไปขายจนได้เงินมากมายฐานะก็ดีขึ้น จนชายชราเกิดความโลภ อยากจะได้ไข่ทองคำคราวเดียวกันหลาย ๆ ใบ

ด้วยความคิดที่ว่าในท้องห่า นมีไข่ทองคำอยู่อีกมาก วันหนึ่งชายชราจึงแอบย่อง เข้าไปในเล้าห่าน แล้วเอามีดที่เตรียมไปผ่าท้องห่านทันที แต่อนิจจา นอกจากจะไม่พบไข่ทองคำแม้แต่ใบเดียวแล้ว ห่านก็ต้องมาตายลงอีก ตั้งแต่นั้นมาเมื่อไม่มีห่านก็ไม่มีไข่ทองคำให้ชายชรานำไปขายอีก

นิทานเรื่องห่านไข่ทองคำ นี้ สอนให้รู้ว่า
โลภมากมักลาภหาย

ห่านไข่ทองคำ นิทานเด็ก นิทาน


นิทานเด็ก นิทานสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply